ADHD u dospělých: Jak jej poznat, jak souvisí s demencí a jak může pomoci psaní deníku

Zdroj: Shutterstock

ADHD není jen problémem dětí, některé příznaky mohou přetrvávat i v dospělosti. Jedinci s tímto onemocněním čelí v životě mnoha problémům, nepochopení a podle nedávné studie i zvýšenému riziku demence. Výraznou úlevu může přinést psaní deníku.

Jak uvádí Mayo Clinic, porucha pozornosti neboli hyperaktivita u dospělých (ADHD) je duševní onemocnění charakterizované přetrvávajícími problémy, jako jsou potíže s pozorností, hyperaktivita a impulzivní chování.

ADHD může vést k problémům ve vztazích, špatným pracovním nebo školním výsledkům, nízkému sebevědomí a dalším komplikacím. Příznaky se často začínají objevovat už v dětství a přetrvávají až do dospělosti. Patří mezi ně impulzivita, dezorganizace, problémy s řízením času, problémy s multitaskingem, nadměrná aktivita nebo neklid, časté změny nálad, problémy s plněním úkolů a zvládáním stresu.

Je důležité odlišit ADHD od příležitostných příznaků, které se někdy vyskytnou téměř u každého. ADHD je diagnostikováno, pokud příznaky výrazně narušují život ve více oblastech. Diagnostika může být náročná kvůli podobnosti s jinými stavy, například s úzkostnou poruchou.

Jak souvisí ADHD s demencí?

Studie z roku 2023 spojila ADHD u dospělých se zvýšeným rizikem demence. Výzkumníci zohlednili řadu faktorů a zjistili, že dospělí s ADHD mají 2,77krát vyšší riziko vzniku demence ve srovnání s osobami bez ADHD. Studie vycházela ze zdravotních záznamů 109 218 osob, které sledovala po dobu 17 let.

Studie rovněž zjistila, že dospělí s ADHD, kteří užívali psychostimulační léky předepsané pro ADHD, zvýšené riziko demence nevykazovali. Pro tvrzení, že léky zmírňují pravděpodobnost demence, však neexistuje dostatek důkazů.

Přínosy psaní deníku

Léčba ADHD u dospělých je podobná léčbě ADHD u dětí a zahrnuje léky a psychoterapii. Alternativním způsobem, jak se naučit pracovat s ADHD, může být podle Healthline psaní deníku.

Deník slouží jako cvičení všímavosti, pomáhá soustředit se na přítomný okamžik, omezuje rozptýlení a zlepšuje koncentraci. Zároveň nabízí bezpečný prostor pro ventilaci frustrace a zpracování emocí. Pomoci může také se zapomnětlivostí: zaznamenávání důležitých informací, myšlenek nebo úkolů do deníku snižuje pravděpodobnost jejich zapomenutí.

Pravidelné psaní deníku podporuje sebereflexi a umožňuje jednotlivcům identifikovat spouštěče impulzivního chování, zaznamenávání stresujících zážitků může mít dokonce terapeutické účinky a snižovat úzkost.

Zdroj: Mayo Clinic, Healthline, WebMD, Stephen Z. Levine, Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and the Risk of Dementia, 2023

Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz