Způsobují léky na pálení žáhy demenci? Nová studie naznačuje možnou souvislost

Zdroj: Shutterstock

Reflux neboli pálení žáhy je velmi rozšířeným onemocněním. Nedávný výzkum však naznačuje možnou souvislost mezi inhibitory protonové pumpy používanými k léčbě refluxu a zvýšeným rizikem demence.

Inhibitory protonové pumpy (PPI) představují skupinu léků zaměřených na snížení sekrece žaludeční kyseliny. Běžně se předepisují u stavů, jako je peptická vředová choroba, gastroezofageální refluxní choroba, žaludeční vředy a erozivní ezofagitida.

Výsledky nové studie

Studie zveřejněná letos v říjnu v časopise Neurology analyzovala údaje od 5 712 osob ve věku 45 až 64 let, které v době zahájení studie netrpěly demencí. Z nich přibližně 1 500 užívalo v průběhu studie PPI. Z výsledků vyplynulo, že ti, kteří užívali PPI déle než 4,4 roku, měli o 33 % vyšší riziko vzniku demence ve srovnání s těmi, kteří je neužívali.

Dřívější studie o PPI a demenci

Vztahem mezi PPI a demencí se zabývalo několik předchozích studií, které přinesly smíšené výsledky. Studie BMC z roku 2022 spojila užívání PPI se zvýšenou pravděpodobností výskytu Alzheimerovy choroby, avšak vědci ve studii poznamenali, že tato souvislost je „kontroverzní“.

Jiná studie z roku 2020, zahrnující více než 50 000 účastníků, zjistila významně zvýšené riziko demence u uživatelů PPI. Retrospektivní kohortová studie z roku 2020 však naznačila pouze slabou souvislost mezi PPI a demencí nezpůsobenou Alzheimerovou chorobou.

Nastínění spojitosti mezi PPI a demencí

Doktorka Pamela Lutsey, spoluautorka studie a epidemioložka z Minnesotské univerzity, podle webu Prevention říká, že existuje několik způsobů, kterými by inhibitory protonové pumpy mohly ovlivnit riziko demence.

„Existují určité důkazy o tom, že užívání inhibitorů protonové pumpy může predisponovat k nedostatku vitaminu B12, který může být spojen s poklesem kognitivních funkcí. Navíc myší modely naznačují, že užívání inhibitorů protonové pumpy může narušit metabolismus amyloidu, což zvyšuje hladinu beta-amyloidu v mozku.“ Právě určité hladiny beta-amyloidu jsou spojeny se zvýšeným rizikem demence.

Omezení studie

Studie se potýkala s omezeními, jako je nemožnost sledovat konkrétní typy PPI nebo kontrolovat, zda účastníci skutečně používají PPI tak, jak hlásili výzkumníkům. Tato studie navíc neprokazuje, že užívání PPI způsobuje demenci – pouze to, že existuje souvislost mezi dlouhodobým užíváním léků z této skupiny a zvýšeným rizikem demence.

Proto je nutné interpretovat nová zjištění opatrně. Uživatelé léků by určitě neměli PPI vysazovat bez konzultace s poskytovateli zdravotní péče. K jasnějšímu pochopení vztahu mezi PPI a demencí je zapotřebí dalších výzkumů, včetně randomizovaných kontrolovaných studií.

Zdroj: Prevention, VeryWellHealth, Carin A. Northuis, Cumulative Use of Proton Pump Inhibitors and Risk of Dementia, 2023, Hyo Geun Choi, Associations between proton pump inhibitors and Alzheimer’s disease: a nested case–control study using a Korean nationwide health screening kohort, 2022, Liang-Yu Chen, Clinical Use of Acid Suppressants and Risk of Dementia in the Elderly: A Pharmaco-Epidemiological Cohort Study, 2020, Francisco Torres-Bondia, Proton pump inhibitors and the risk of Alzheimer’s disease and non-Alzheimer’s dementias, 2020

Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz