Zlepšete si náladu. Endorfiny vám pomůže vyplavit cvičení i tabulka hořké čokolády

Zdroj: Shutterstock

Endorfiny hrají klíčovou roli v celkové pohodě a při zvládání bolesti. Ne každému se jich ale uvolňuje dostatek, naštěstí však existují způsoby, jak jejich vyplavování podpořit.

Endorfiny nebo také endogenní opioidy jsou peptidové bílkovinné řetězce regulované a uvolňované především hypotalamem a hypofýzou. Působí jako neurotransmitery a zapojují opioidní receptory, čímž zmírňují bolest a podporují pocity slasti. Termín „endorfin“ pochází ze slov „endogenní“, což znamená „pocházející z těla“, a „morfin“, což je opioidní lék tlumící bolest.

Jaké jsou přínosy endorfinů?

Přestože probíhající výzkumy stále odhalují nové a nové účinky endorfinů, studie z roku 2021 naznačuje, že snižují bolest, zmírňují stres, depresi a úzkost, potlačují záněty, zlepšují náladu, zvyšují sebevědomí a podporují zdravý imunitní systém.

Důsledky nedostatku endorfinů                         

Nedostatečná produkce endorfinů může zvyšovat riziko různých zdravotních problémů, včetně zvýšené citlivosti na bolest, zvýšeného rizika deprese a úzkosti, výkyvů nálad, závislosti a poruch spánku. Studie zveřejněná v časopise Brain Stimulation dokonce naznačuje souvislost mezi nižší hladinou beta-endorfinu a migrénami.

Jak zvýšit hladinu endorfinů?

Uvolňování endorfinů v těle můžete zvýšit například cvičením. Pro uvolňování endorfinů je nejlepší středně intenzivní tempo, ať už se jedná o rychlou chůzi, nebo jinou formu aerobní aktivity. Účinným způsobem uvolňování endorfinů je také akupunktura nebo konzumace hořké čokolády bohaté na polyfenolické sloučeniny, jako jsou flavonoidy, které můžou podle studie z roku 2017 zvýšit hladinu endorfinů a zlepšit náladu.

Dalším efektivním způsobem navýšení endorfinů je sex, při kterém se uvolňují endorfiny, dopamin, serotonin a oxytocin. Upřímný smích dokáže s vaším duševním stavem udělat zázraky. Kromě uvolňování endorfinů mění smích také hladinu serotoninu a dopaminu.

Harvardská lékařská univerzita doporučuje kromě již zmíněného také meditaci, poslouchání hudby či tanec a ultrafialové (sluneční) záření, které stimuluje uvolňování beta-endorfinů v kůži.

Endorfiny vs. další látky „štěstí“

Ačkoli se často zaměňují, endorfiny se od dopaminu liší. Dopamin, neurotransmiter a hormon potěšení, se uvolňuje v mozkovém centru odměny během příjemných činností, jako je sex, chutné jídlo nebo sledování komediálního pořadu. Na rozdíl od endorfinů dochází k uvolňování dopaminu pomaleji a pocit zlepšení nálady nastupuje až po ukončení aktivity.

Endokanabinoidy, další skupina neurotransmiterů, jsou produkovány endokanabinoidním systémem těla. Hrají roli v potlačování bolesti, snižování úzkosti, regulaci nálady, kontroly chuti k jídlu a zlepšení spánku.

Zdroj: Healthline, Cleveland Clinic, VeryWellMind, Alexander Pilozzi, Roles of β-Endorphin in Stress, Behavior, Neuroinflammation, and Brain Energy Metabolism, 2021, Usha Kant Misra, Role of β endorphin in pain relief following high rate repetitive transcranial magnetic stimulation in migrace, 2017, Thea Magrone, Cocoa and Dark Chocolate Polyphenols: From Biology to Clinical Applications, 2017, Harvardská lékařská univerzita

Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz