Pomáhá velká snídaně při hubnutí? Nová studie přinesla hned několik poznatků

Zdroj: Shutterstock

Některé diety se opírají o vydatnou snídani. Má však první jídlo dne skutečně takový vliv na hubnutí? Nová studie zveřejněná v časopisu Cell Metabolism se zaměřila právě na snídani a zjistila, v čem se skrývá její síla.

Ovlivňuje čas příjmu kalorií hubnutí?

Při zkoumání takzvané „předsunuté“ spotřeby kalorií (tedy vydatné snídaně) se vědci ze skotské Aberdeenské univerzity snažili prozkoumat myšlenku, že když sníte většinu jídla dříve během dne, snáze se zbavíte tuku.

Tento koncept předpokládá, že díky propojení s cirkadiánním rytmem neboli tělesnými hodinami umožňují tyto stravovací návyky našemu metabolismu efektivněji spalovat kalorie.

„Kolem načasování jídla a jeho vlivu na tělesnou hmotnost nebo zdraví panuje mnoho mýtů,“ říká hlavní autorka studie profesorka Alexandra Johnstone. „K tomu přispěla především oblast cirkadiánního rytmu. Ale my v oblasti výživy jsme si kladli otázku, jak je to možné. Kam by se ztrácela energie? Rozhodli jsme se blíže podívat na to, jak denní doba ovlivňuje metabolismus.“

Průběh studie

Johnstone a její tým za tímto účelem získali 30 osob s nadváhou nebo obezitou, 16 mužů a 14 žen, které byly náhodně rozděleny do skupiny s ranním nebo večerním hlavním příjmem kalorií.

Obě diety obsahovaly přibližně stejný poměr bílkovin, sacharidů a tuků a byly podávány po dobu čtyř týdnů před týdenním obdobím vyváženého příjmu kalorií během dne. Poté se osoby vyměnily a po dobu čtyř týdnů absolvovaly opačnou dietu.

Vědci sledovali energetický výdej pokusných osob pomocí tzv. metody dvojitě značené vody, která měří obrat vodíku a kyslíku v těle.

Co vědci zjistili?

Výzkumníci nezjistili žádný rozdíl mezi oběma dietami, pokud jde o energetický výdej nebo úbytek hmotnosti, obě skupiny během čtyřtýdenních dietních programů shodily v průměru něco málo přes 3 kg. Nebyly zjištěny ani žádné rozdíly v denních hladinách glukózy, inzulínu nebo lipidů v krvi.

Co se však měnilo, byla chuť k jídlu. Tu vědci sledovali pomocí vizuálních analogových stupnic, které měřily subjektivní chuť k jídlu v hodinových intervalech, od probuzení až do doby spánku po tři po sobě jdoucí dny a v 30minutových intervalech v laboratoři v den testování.

Osoby ve skupině, která měla hlavní příjem kalorií v první části dne, uváděly výrazně nižší hlad v průběhu celého dne.

Nedostatky studie

Studie je sice malá a vědci upozorňují, že byla provedena ve volných podmínkách, nikoliv v přísně kontrolovaném laboratorním prostředí, ale přesto nabízí podněty k zamyšlení.

„Důležité je si uvědomit, že pokud jde o načasování a dietu, pravděpodobně nebude existovat jedna dieta, která by vyhovovala všem,“ uzavírá Johnstone.

Diety, které sází na vydatné snídaně, tedy nemají přímý vliv na hubnutí, ale mohou během celého dne dobře potlačit naši chuť k jídlu.

Zdroj: Alexandra Johnstone, Timing of daily calorie loading affects appetite and hunger responses without changes in energy metabolism in healthy subjects with obesity, 2022, New Atlas, The Conversation

Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz