Není vejce jako vejce. Mezi klecovými a těmi z volného chovu jsou značné rozdíly

Zdroj: Shutterstock

Vejce patří do jídelníčku člověka už od pradávna. Obsahují spoustu minerálů a živin, které lidské tělo potřebuje a zároveň mají nezaměnitelnou chuť. Existuje však nějaký rozdíl mezi vejci z volného chovu a vejci z klecí?

Vejce slepic z volného chovu jsou stále oblíbenější, ať už jde o konečného spotřebitele či prodejce a restaurace. Štítek na kartonu vajec však informuje pouze o tom, že je slepice chovaná mimo klec, což je bohužel dost zavádějící.

Bez klece neznamená volný pohyb venku

Bezklecové farmy se od sebe totiž mohou lišit. V některých mohou být slepice natlačeny ve stodolách jedna na druhé, v jiných mohou mít třeba i přístup ven. Neexistují však žádné normy týkající se toho, jak dlouho mají být venku nebo jak má vypadat venkovní prostor.

Obecně platí, že vejce z volného chovu obvykle stojí více a to z několika důvodů. Pro producenty je tento systém chovu bez klecí dražší, výrobce musí vynaložit vyšší investice do samotného ustájení.

Dělníci musí chodit mezi ptáky a sbírat vejce z podlahy, což znamená více práce. Vyšší jsou taktéž náklady na chlévy a na krmivo, jelikož volně se pohybující zvířata toho sežerou více. Chování slepic v klecích je tedy levnější a účinnější.

Přitom co se týče nutričních hodnot, není mezi vejci z klecí a volného výběhu žádný rozdíl. Pokud tedy není na krabičce přímo uvedeno, že daná vejce jsou výživnější.

Vejce, která mají specifické nutriční vlastnosti jako například více vitamínu A nebo E, bývají viditelně označena na obalu.

Co se týče bezpečnosti, taktéž není mezi oběma druhy vajec rozdíl. Vejce nabízená k prodeji totiž podléhají vládním regulím týkajících se kvality potravin. Musí splňovat požadavky, které zahrnují testování, aby se zajistila bezpečnost a správné výživové hodnoty.

A co je nejlepší pro slepice? V obou případech chovu musí výrobci zajistit humánní podmínky bez ohledu na systém ustájení a dodržovat dobré životní podmínky zvířat.

I tak bývá chov v klecích pro slepice nejméně přirozený. Farmáři umisťují obvykle do klece tři až osm ptáků, přičemž jim klec umožňuje dohlížet na životní podmínky a chrání slepice před parazity žijícími v hnoji.

Klec však slepicím brání v přirozeném chování, jako je chůze a hledání potravy. Taktéž nemohou hnízdit, nemávají křídly a nevrtí ocasem, což je u slepic považováno jako znak pohodlí a spokojenosti.

Téměř vždy vítězí cena

Forma chovu bývá uvedena na obalu od vajec, takže nakupující se mohou rozhodnout, jaký typ si vyberou. U většiny však bývá rozhodujícím faktorem nakonec cena, i když se zajímají i o humánní stránku věci.

Drobně odlišovat se mohou vejce z komerčních chovů a od malochovatelů. I když slepice velkochovatelů nebudou zavřené v klecích, určitě se nebudou po celý den pohybovat venku na zelené trávě. Navíc jsou ve většině případů krmeny směsí obsahující hormony pro co největší produkci.

Vajíčka od chovatelů, kteří mají do deseti slepic, mohou disponovat větším podílem živin a minerálů. Mohou mít také pevnější skořápku, neboť se zvířata procházejí ve volném výběhu na čerstvém vzduchu a tudíž mají více pohybu.
Záporem je však fakt, že jsou tyto slepice venku vystavovány různým virům a nemocem, což se zákonitě musí projevit i na kvalitě vajec.

Zdroj: bestfoodfacts.org, slepicar.cz, medicalnewstoday.com, vox.com
Autor: Silvie Grulichová

Přidat na Seznam.cz