Pesticidy v zemědělství: Kvůli dopadu na životní prostředí musí být značně regulovány

Zdroj: Shutterstock

Snad každý zahrádkář i zemědělec alespoň jednou na své zahradě či poli zažil invazi škůdců, která zneškodnila jeho budoucí úrodu. Takováto situace určitě nikoho nepotěší. Naštěstí existují pesticidy, které rostliny ochrání. Jaké to má však následky?

Pojem pesticidy zahrnuje širokou škálu různých sloučenin, které se používají k likvidaci nebo omezení škůdců, jako jsou plevele, houby nebo hmyz. Mohou být vyrobeny z přírodních nebo syntetických materiálů a využití najdou jak v zemědělství, tak i na zahradách.

Většina zemědělců, včetně těch ekologických, je nuceno pesticidy používat, pokud chtějí dosáhnout výnosu z úrody.

Existují totiž organismy, které jsou na rostlinách přímo závislé a tím jim velice škodí, dokonce narušují i jejich životaschopnost. Mezi tyto škůdce patří hmyz, roztoči, houby, viry a bakterie. Také plevele ničí plodiny, jelikož jim konkurují v boji o vodu, světlo a živiny.

Díky tomu, že zemědělci pomocí pesticidů minimalizují ztráty na úrodě, mají lidé přistup ke kvalitnějším, rozmanitějším a cenově dostupnějším potravinám. Bez jejich použití by ani nebylo možné některé druhy plodin pěstovat.

Při správném použití tyto technologie pomáhají plodinám růst. Chrání je proti chorobám a poškození hmyzem, což umožňuje také delší skladovatelnost a možnost přepravy na delší vzdálenosti.

Na bezpečnost pesticidů dohlíží vláda

Existují předpisy, které zajišťují bezpečné používání pesticidů. Všechny pesticidy jsou posuzovány regulačními orgány po celém světě z pohledu široké škály potenciálních účinků na lidské zdraví a životní prostředí. Ty, které jsou označeny za méně bezpečné, jsou z trhu staženy.

Představa, že pesticidy jsou pro člověka vždycky špatné, je zavádějící. V některých případech pesticidy právě zvyšují bezpečnost potravin tím, že odstraňují například toxické houby.

Pokud se objeví přítomnost pesticidu v nějakém potravinářském produktu, nemusí se vždy jednat o nebezpečí. Dnešní analýzy jsou schopny identifikovat rezidua pesticidů na úrovni hluboko pod jakoukoli možnou koncentrací, která prokazatelně škodí. Vládní agentury rozhodují na základě toxikologických dat a testování, určují negativní i pozitivní dopady a podle toho udělují certifikaci.

Také rostliny přirozeně produkují chemikálie, aby se samy chránily před hmyzem a patogeny. Představují minimální riziko a většina lidí o nich vůbec nepřemýšlí. V některých formách se pesticidy používají již tisíce let. Už staří Římané využívali kuchyňskou sůl jako pesticid. Syntetické sloučeniny se začaly vyrábět až ve 40. letech 20. století.

Ekologičtí pěstitelé využívají spíše přírodní pesticidy, které však nejsou tak účinné, a proto je cena těchto potravin vyšší.
Potraviny, které jsou označeny, že pesticidy neobsahují, mohou být zdravější, avšak z důvodu vyšší ceny si je nemohou dovolit všichni. Proto je na zvážení každého člověka, pro kterého jsou bioprodukty mimo jeho finanční možnosti, zda si koupí stejný druh od výrobce používajícího pesticidy, či radši zvolí jiný druh potraviny, který pravděpodobně bude méně zdravý.

Vliv na člověka a životní prostředí

Pesticidy mohou mít samozřejmě dopad i na životní prostředí, a proto jsou pečlivě testovány a regulovány. Zákony a pokyny pomáhají zajistit, aby byly používány správným způsobem a nedošlo k poškození životního prostředí. Přímo zemědělci se účastní různých školení, kde se učí, jak s daným pesticidem nakládat a jaké může mít dopady.

Co se týče vlivu pesticidů na lidský organismus, někteří jsou vůči dopadům zranitelnější než jiní. Je známo, že malé děti jsou vůči účinkům náchylnější než dospělí.

Nepříznivý vliv se může projevit hned v podobě vyrážky, nevolnosti, závratě či průjmu. Chronické účinky se však mohou objevit až za několik měsíců či roků a patří mezi ně například rakovina, vrozené vady, poškození reprodukčního systému, imunotoxicita nebo narušení endokrinního systému.

Zdroje: bestfoodfacts.org, pesticidereform.org, pan-uk.org
Autor: Silvie Grulichová

Přidat na Seznam.cz