Kuchyně již není ženským územím, podle studie v ní tráví více času muži

Zdroj: Shutterstock

Generaci X tvoří muži a ženy, kteří se narodili v letech 1960 až 1980. Právě vzorek lidí z této skupiny byl základem studie týkající se vaření a nakupování jídla. Výsledky jsou překvapivé, tyto činnosti už nejsou jen doménou žen.

Na základě údajů shromážděných v rámci studie vyplynulo, že generace X tráví více času nakupováním a vařením jídla, sledováním pořadů o vaření v televizi a rozhovory s přáteli o jídle nebo vaření.

Vědci z Univerzity v Michiganu sledovali téměř 25 let návyky skupiny 3 000 dospělých z této generace. Zjistili, že jsou mnohem více uvědomělí ohledně jídla než jejich předchůdci. Zajímavostí je, že muži více vaří, nakupují a sledují televizi s jídlem, stejně jako to dělají ženy.

Muži generace X jsou více zapojeni do všech aspektů přípravy jídla, než byli jejich otcové, a to od nakupování potravin až po vaření. Z výzkumu vyplynulo, že tito muži vaří asi osm jídel týdně a nakupují potraviny minimálně jednou za týden.

Je překvapující, že muži tráví v kuchyni čím dál více času, přičemž nejde o to, že se do kuchyně zatoulali jen tak náhodou. Zvládají celý proces a evidentně je to baví.

Stejně jako ženy i muži generace X čtou články v časopisech o vaření a sledují kulinářské pořady. Oproti ženám mají jednu velkou nevýhodu – nemají tolik kuchařských dovedností získaných v mládí od svých rodičů. Učí se proto od úplných základů.

Proč muži generace X tráví více času v kuchyni?

Co však mohlo způsobit, že muži si osvojili tyto činnosti? V předchozích generacích často existoval nepoměr, kdy muži přinášeli více peněz do domácnosti a jejich práce byla časově náročnější.

Dnes již tomu tak není, mezi pohlavími je mnohem větší rovnost, a v mnoha případech dokonce žena vydělává více než muž. To znamená, že došlo k přerozdělení času a sdílení povinností.

Ženy jsou již také vzdělané, pracují na plný úvazek a mají více zájmů i mimo dům. Muži se tedy častěji ujímají domácích povinností a více pomáhají s dětmi, než se od nich stereotypně očekává.

Není to jen o tom, že by muži něco museli, mnoho z nich to tak chce. Jak se mladší ženy stávají ambicióznější v práci, tak se muži stávají zodpovědnější v péči o domácnost. V některých domácnostech dokonce muži převzali hlavní kuchyňské povinnosti.

Součástí výzkumu byla i situace, kdy byl vzorek lidí přiveden do kuchyně. Zatímco ženy, když viděly kuchyň poprvé, zkoumaly a přemýšlely, jak by se v ní dalo připravovat jídlo, muži se soustředili více na aspekty kuchyně související s konzumací.

Z výzkumu vyplynuly i další zajímavé výsledky

Výsledky studie odhalily ještě několik dalších překvapení. Například necelých 10 procent dotázaných uvedlo, že dává přednost nákupu biopotravin, pokud jsou dostupné. Asi polovina uvedla, že bio nakupuje jen někdy, druhá polovina však nekupuje biopotraviny téměř nikdy. Tato zpráva vyvrátila předpoklad, že lidé z generace X jsou vášnivými kupci ekologických potravin. Berou v úvahu i jiné faktory, jako je cena a dostupnost.

Výzkum týkající se stravovacích návyků přinesl ještě další klíčová zjištění. Generace X vaří jídlo pro hosty v průměru jednou měsíčně. Přibližně šestkrát za měsíc si o jídle nebo vaření povídají s přáteli.

Nejvíce vaří vdané ženy, které připravují asi 12 jídel týdně. U svobodných žen je to jen 10 jídel a u ženatých i svobodných mužů 8 jídel za týden.

Generace X má nízkou úroveň znalostí o geneticky modifikovaných potravinách. I když o genech vědí víc než jejich rodiče, nejsou tyto potraviny předmětem jejich zájmu. Více však sledují zprávy o bezpečnosti potravin.

Zdroje: healthland.time.com, dailymail.co.uk, hindustantimes.com, livescience.com
Autor: Silvie Grulichová

Přidat na Seznam.cz