Dobrou zprávu pro diabetiky 2. typu přinesla nová studie, mají naději na dlouhověkost

Zdroj: Shutterstock

Diabetici 2. typu si mohou přidat v průměru více než deset let života, pokud zavedou jednoduché změny životního stylu, mezi které patří například udržování zdravé váhy.

Studie o spojitosti délky života a cukrovky

Vědci z Floridské univerzity uvedli, že dalším faktorem je kontrola tlaku a hladiny cukru, a to preventivně už před výskytem prvních příznaků.

Zjednodušeně také vysvětlili, kdy diabetes vzniká. Stane se to ve chvíli, kdy se buňky stanou odolnými vůči hormonu inzulinu a lidé již nemohou absorbovat dostatečné množství cukru z krve.

Lidé s nadváhou jsou vystaveni vážnému riziku rozvoje tohoto stavu a v americké populaci každý desátý člověk trpí touto nemocí.

Rozsáhlá studie zaměřená na starší populaci

Výzkumníci z Floridské univerzity, kteří sledovali pacienty ve věku 50 až 80 let, uvedli, že jejich zjištění by měla mnohé lidi motivovat, aby se drželi léčebných plánů. Zároveň však varovali, že pozitivní výsledky byly mnohem nižší u starších pacientů, což zdůraznilo potřebu včasné intervence.

Lidé, kteří jsou obézní a často necvičí, jsou tímto stavem nejvíce ohroženi, přičemž postižení mohou dokonce oslepnout, přijít o končetinu nebo upadnout do diabetického kómatu.

Ve studii publikované v JAMA Open Network vědci sledovali 421 dospělých, jejichž střední věk byl 65 let po dobu devíti měsíců.

Během sledovaného období byla pacientům kontrolována hladina cukru v krvi, krevní tlak, hladina cholesterolu a hmotnostní index (BMI). Data byla poté vložena do statistického modelu upraveného pro populaci USA k odhadu jejich délky života.

Naděje pro všechny, kdo včas zvolí zdravý životní styl

„U jedinců s velmi vysokou hladinou krevního cukru, krevního tlaku, cholesterolu a BMI může včasný zásah potenciálně prodloužit očekávanou délku života o více než deset let,“ napsali vědci vedení Hamedem Kianmehrem, doktorandem na univerzitě.

Odhaduje se, že obézním ženám ve věku 60 let, které měly diabetes 2. typu a další hlavní rizikové faktory, zbývá v průměru dalších 18 let života. Ale pro ty, které se dostaly na zdravou váhu, se odhad vyšplhal na 30 let. Stejný trend byl pozorován u mužů v této věkové skupině.

Obézní muži s jinými základními onemocněními měli očekávanou délku života 15 let, ale pokud jejich BMI kleslo na zdravou úroveň, hodnota se zvýšila na 25 let.

„Náš odhadovaný nárůst očekávané délky života souvisel hlavně s potenciálním snížením kardiovaskulárních onemocnění spojených s úpravou tělesné hmotnosti,“ napsali vědci.

Nižší BMI bylo spojeno s nižším rizikem srdečního selhání a anginy pectoris, což bylo zase spojeno s nižším rizikem mortality.

Pozdější změna životního stylu už tak dobré výsledky nepřináší

Výzkumníci však zjistili, že u starších diabetiků 2. typu hubnutí vyvolalo méně výrazné změny. Obézní ženy ve věku 70 let, které měly diabetes 2. typu a další závažné stavy, měly průměrnou délku života 7 let. Ta se zvýšila na 15 let, pokud se dostaly na zdravou váhu. Rozdíl tedy činil osm let.

Mezi obézními muži ve věku 70 let byla očekávaná délka života pět a půl roku, u těch, kteří dosáhli zdravé hmotnosti, vzrostla na 11 – až o pět let.

„Přínos spojený s dosažením cíle léčby prudce klesal, jak pacient stárnul,“ napsali vědci.

Toto zjištění zdůrazňuje důležitost kontroly v nižším věku a také potenciální potřebu kompromisu mezi kvalitou života a léčbou u starších pacientů, když je přínos změny životního stylu omezený.

Co je diabetes 2. typu?

Diabetes 2. typu je běžný stav, který může mít příznaky, jako je nadměrná žízeň, potřeba hodně močit a únava. Může také zvýšit riziko vážných problémů s očima, srdcem a nervy.

Je to celoživotní stav, který může ovlivnit každodenní život. Je třeba změnit jídelníček, užívat léky a chodit na pravidelné kontroly.

Zdroj: jamanetwork.com, dailymail.co.uk
Autor: Lída Kropáčková

Přidat na Seznam.cz