Milovníci vína mají kolem orgánů méně tuků než ti, kteří pijí pivo. Bílé víno navíc prospívá kostem

Zdroj: Shutterstock

Většina studií zkoumá alkohol jako celek. Nové výsledky však ukazují, že pijáci piva a lihovin mají vysokou hladinu škodlivých tuků spojených se srdečními chorobami, ale milovníci vína jsou proti nim zřejmě chráněni.

Kdo byli respondenti

Studie Auriela A. Willetteho a kolektivu zkoumala téměř 2 000 Britů ve věku od 40 do 79 let pomocí průzkumů, skenů a lékařských vyšetření.

Dobrovolníci sami uváděli demografické údaje, informace o alkoholu a životním stylu prostřednictvím tří ročních dotazníků.

Účastníci byli klasifikováni jako konzumenti piva, vína nebo lihovin, pokud tři čtvrtiny jejich celkového příjmu alkoholu pocházely z jednoho druhu. Byla jim odebrána výška, hmotnost a krevní vzorky spolu s údaji o složení těla, které byly získány pomocí skenu.

Ten jim poskytl informace o viscerálním tuku, který obklopuje tělesné orgány, podkožním tuku, tedy tuku těsně pod kůží, a také o svalové hmotě a minerální hustotě kostí.

Rozdíly mezi různým alkoholem

Místo nárůstu hmotnosti vědci zkoumali viscerální tukové zásoby v okolí vnitřních orgánů, jako jsou játra, slinivka a střeva. Vědci zjistili, že ti, kteří pili pivo a lihoviny, měli více viscerálního tuku.

Poznamenali, že pivo má sice nejnižší procento alkoholu, ale má vysoký obsah sacharidů a kalorií, což přispívá k nárůstu viscerálního tuku.

A ti, kteří pili hlavně lihoviny, měli vyšší hladinu viscerálního i podkožního tuku. Ti, kteří pili červené víno, však měli nižší hladinu tuku.

Tým naznačil, že víno může snižovat zánět, vyvolávat vyšší hladinu „dobrého“ cholesterolu, tzv. lipoproteinů s vysokou hustotou, a bránit ukládání tuku.

Červené a bílé víno

A zatímco pití bílého vína nemělo žádný vliv na hladinu viscerálního tuku, ti, kteří ho pili s mírou, měli hustší kosti.

To může být způsobeno vyšším obsahem polyfenolů, sloučenin plných antioxidantů a zdraví prospěšných látek, v bílém víně ve srovnání s červeným vínem.

Tým uvedl, že jejich zjištění ukazuje přímou souvislost mezi druhem alkoholu, který člověk konzumuje, a složením jeho těla.

Lahodná medicína

V článku v The Conversation vědci uvedli, že pro boj s obezitou je nezbytné prozkoumat všechny možné faktory, které přispívají k nárůstu hmotnosti, přičemž alkohol je jedním z možných hnacích faktorů této epidemie.

Lékaři by měli starším dospělým doporučit, aby pili s mírou, ale aby jejich konzumace alkoholu zahrnovala především červené víno a snížili konzumaci piva a lihovin.

A pacientům s nižší hustotou kostí – tzv. osteopenií – by mohli doporučit, aby konzumovali hlavně bílé víno. Autoři však upozornili, že je třeba provést další studie, aby bylo možné tato doporučení s jistotou přijmout.

Zdroj: dailymail.co.uk, theconversation.com, Auriel A. Willette, Beer, wine, and spirits differentially influence body composition in older white adults–a United Kingdom Biobank study, 2022
Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz