Vegetariánské děti versus děti „masožravé“: Studie zjistila, že mají podobný růst, ale ne hmotnost

Zdroj: Shutterstock

Každý rodič, který zvažuje udělat ze svého dítěte vegetariána, by měl zpozornět. Nová studie nabízí některé faktory, které je třeba zvážit, aby v případě vegetariánské stravy byly splněné všechny výživové hodnoty, které podpoří zdravý vývoj dětí.

První velká studie upozornila na možné problémy

Na základě pozorování dětí, které jedly běžnou stravu a dětí, které měly vegetariánský režim stravování, bylo jednoznačně prokázáno, že vegetariánské dětí mají mnohem větší pravděpodobnost příliš nízké váhy.

O studii informovalo hned několik médií, jako například cnn.com, a vychází z článku uveřejněném v časopise Pediatrics.

Už dnes je vegetariánství na vzestupu

Vědci tak reagovali na stravovací trendy posledních 20 let, kdy se rostlinná strava dostala do popředí zájmu, a to i u dětí. Bylo tedy nutné zmapovat, jak děti na rostlinné stravě prospívají a zda je možné je takovým způsobem plnohodnotně vyživovat.

Studie kanadských vědců

Úkolu se ujali vědci z Kanady pod vedením Dr. Jonathana Maguiteho, pediatra z Toronta. Ve studii bylo zahrnuto 9 tisíc dětí ve věku 6 měsíců až 8 let a projekt dostal označení TARGet Kids.

Podrobnosti o stravě, kterou tyto děti jedly, byly zprostředkovány prostřednictvím rodičů, kteří se drželi jasných pravidel a soustředili se buď na běžnou, nebo vegetariánskou (nebo veganskou) stravu.

Během pravidelných návštěv zdravotního dozoru byly dětem měřeny tyto základní hodnoty: index tělesné hmotnosti, hmotnost, výška, hladina cholesterolu, triglyceridy, hladiny vitaminu D a hladina sérového feritinu. Feritin je buněčný protein, který ukládá železo a umožňuje tělu využívat železo v případě potřeby, takže feritinový test nepřímo měří hladiny železa v krvi.

První závěry na základě tříletého sledování

Na začátku studie bylo 248 dětí (včetně 25 veganů) vegetariány a 338 dalších dětí se stalo vegetariány někdy později během studie. Děti byly sledovány v průměru téměř tři roky. Mezi vegetariánskými a nevegetariánskými dětmi nebyly žádné významné rozdíly, pokud jde o standardní BMI, výšku, hladiny sérového feritinu a hladiny vitaminu D.

Vegetariánské děti však měly téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost podváhy než nevegetariánské děti.

Podle tiskové zprávy této studie může podváha být známkou podvýživy a může naznačovat, že některým dětem vegetariánská strava nestačí k zdravému vývoji. Vědci ale dodali, že bude nutné provést další studie s delším sledovacím obdobím a rovněž s mapováním přesné vegetariánské stravy, aby bylo možné pochopit souvislosti mezi vývojem dětí a konkrétní stravou.

Zatím není prokázáno, že by tento faktor byl nutně podmíněn etnickou příslušností

Už teď je ale podle lékařů nutné pečlivě plánovat stravu pro děti a hlavně se zaměřit na tělesnou hmotnost dětí. Jak už z této studie vyplynulo, největší riziko je u menších dětí asijského původu.

Podle asistentky na oddělení pediatrie Stanfordské lékařské fakulty Dr. Adamové, kterou cnn.com cituje, by etnická příslušnost mohla hrát zásadní roli, pokud jde o ideální hmotnost dětí.

„Asijské děti byly pravděpodobně východoindického původu, protože tato podmnožina asijského demografického pole je v praktikování vegetariánství velmi aktivní“, uvedla. Rovněž poukázala na to, že průměrné zdravé dítě v Indii má v pěti letech váhu 17 kg pří výšce 108 cm a v USA je to 18 kg. Růstové grafy se tedy mohou lišit a je třeba k tomu tak přistupovat.

Vegetariánská strava přizpůsobená individuálním potřebám dětí by mohla fungovat

Dietoložka Kimberlain vidí vegetariánskou stravu pro děti pozitivně: „Vegetariánská strava může být zdravou volbou pro všechny děti. Klíčové je ujistit se, že je dobře naplánována. S pomocí registrovaného dietologa lze sledovat růst dětí i jejich potřeby živin, aby bylo zajištěno, že dostávají ve stravě vše potřebné.“ Uvedla také, že v případě dětské vegetariánské stravy je třeba mít v zásobě vždy alternativu a pokud dítěti něco nechutná, je žádoucí to nahradit jiným jídlem.

Americký manuál pro výživu dětí v případě vegetariánské stravy uvádí, že by dětem měla být zajištěná strava obsahující pravidelně vejce, mléčné výrobky, sójové výrobky a ořechy nebo semena. Samozřejmostí u všech dětí je dostatečné množství ovoce, zeleniny, fazolí, čočky, obilí a olejů.

Zdroj: dailymail.co.uk, edition.cnn.com, publications.aap.org
Autor: Lída Kropáčková

Přidat na Seznam.cz