Nepřilnavá pánev v kuchyni může zvýšit riziko cukrovky

Zdroj: Shutterstock

I zdánlivě nevinná nepřilnavá pánev se může negativně podepsat na vašem zdraví. Obsahuje totiž látky, které se spolu s připravovaným jídlem dostanou do vašeho těla a jen tak z něho nezmizí. Kuchyňské nádobí je však jen špičkou ledovce.

Spolu až na věky

Polyfluoroalkyly neboli PFAS jsou nazývány „věčnými chemikáliemi“, protože jsou navrženy tak, aby se v životním prostředí nerozkládaly.

Jejich molekulární struktura je založena na propojeném řetězci atomů uhlíku s připojeným jedním nebo více atomy fluoru a extrémní stabilita těchto vazeb mezi uhlíkem a fluorem činí PFAS vysoce odolnými vůči rozkladu.

Tato odolnost způsobuje, že PFAS přetrvávají a hromadí se v životním prostředí i v tělech lidí a zvířat, kde mohou zůstat po mnoho let.

PFAS byly poprvé vyvinuty ve 40. letech 20. století a jsou široce používány v průmyslu i ve spotřebitelských výrobcích, jako je nepřilnavé nádobí, nátěry odpuzující vodu a skvrny, obaly na potraviny, koberce, hasicí pěna, a dokonce i kosmetika.

Vliv na zdraví

Mnohé PFAS mají molekulární strukturu podobnou přirozeně se vyskytujícím mastným kyselinám, takže mají podobné chemické vlastnosti a účinky na lidský organismus.

Mastné kyseliny hrají roli při kontrole tvorby a vývoje nových adipocytů (tukových buněk) a také při kontrole hladiny tuku a glukózy v těle. Předpokládá se, že PFAS mohou tyto přirozeně se vyskytující mastné kyseliny narušovat.

Existuje přibližně 5 000 různých typů těchto chemikálií a jsou spojovány s řadou zdravotních problémů, včetně rakoviny, vysokého krevního tlaku a vrozených vad.

PFAS a cukrovka

Nejnovější studie zkoumala 3 302 žen před menopauzou ve věku 42-52 let, kterým byly poprvé odebrány vzorky krve v letech 1996-1997 a pravidelně se odběry opakovaly až do roku 2017.

Výzkumníci pod vedením doktorky Sung Kyun Park z Michiganské univerzity testovali přítomnost environmentálních chemikálií včetně sedmi PFAS.

Ženy byly rozděleny do tří skupin: ženy s vysokým, středním a nízkým obsahem PFAS. Vědci zjistili, že ženy v nejvyšší třetině skupiny pro všech sedm PFAS měly 2,62krát vyšší pravděpodobnost vzniku diabetu než ženy v kategorii „nízké“.

Zvýšené riziko spojené s jednotlivými PFAS se pohybovalo od 36 % do 85 %. Celkem 102 žen onemocnělo během studie cukrovkou 1. nebo 2. typu.

Studie byla publikována v časopise Diabetologia, který vydává Evropská asociace pro studium diabetu.

Vědci bijí na poplach

Autoři naznačují, že pokud je vliv PFAS na muže podobný jako na ženy, přibližně jeden ze čtyř případů cukrovky v USA by mohl být způsoben expozicí PFAS, tedy přibližně 370 000 ze 1,5 milionu případů ročně.

Nabádají k urychlenému řešení a změnám v politice týkající se pitné vody. Snížení expozice těmto všudypřítomným chemikáliím ještě před vstupem do středního věku může být klíčovým preventivním přístupem ke snížení rizika vzniku diabetu.

Zdroj: healio.com, dailymail.co.uk, Sung Kyun Park, Per- and polyfluoroalkyl substances and incident diabetes in midlife women: the Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN), 2022
Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz