Nedávejte chudým živé zvíře. Místo pomoci jim přiděláte další starosti

Zdroj: Nick Fox / Shutterstock

Hlavně v období Vánoc se začnou objevovat výzvy k pomoci chudým. Mezi nimi lze najít i nabídku, že za vámi poslaný finanční obnos dostanou lidé v chudých oblastech kozu nebo krávu. Opravdu jim tím však pomůžete?

Samozřejmě, že většinou je dar kupován s dobrým úmyslem. Poskytnete vybrané rodině příjem peněz z prodeje mléka nebo mohou kozu sníst a zahnat na chvíli hlad, ale zápory v tomto případě převažují.

Škodlivé mléčné výrobky

Zvýšená produkce mléčných výrobků je často uváděna jako jeden z největších přínosů programů dárcovství zvířat. Nicméně 75 % světa trpí intolerancí laktózy a u asijských a afrických populací je to až 90 %.

Výsledkem jsou rozšířené zažívací potíže, jako je bolest žaludku, plynatost, nadýmání, křeče, průjem a dokonce i zvracení. Konzumace mléka od jiných zvířat je také spojována s alergiemi, astmatem a řadou autoimunitních poruch.

Zvířata hlad nezaženou

Chov zvířat spotřebuje udržitelné rostlinné plodiny, které by přitom mohly poskytnout lepší výživu a vyšší příjem. Špatně řízená pastva dobytka způsobila silné nadměrné spásání, odlesňování a následnou erozi a desertifikaci.

V Etiopii má přes 40 % procent obyvatel nedostatek jídla, a přitom má země více než 50 miliónů skotu, stejně jako téměř 50 milionů ovcí a koz a 35 milionů kuřat, které zbytečně spotřebují jídlo, půdu a vodu.

Místo toho by mohly být zdroje použity například k pěstování teffy neboli prosa trpasličího, které má vysoký obsah bílkovin, vlákniny a vápníku a dalších prvků

Nedostatek vody

Chov zvířat vyžaduje až 10krát více vody než pěstování plodin pro přímou spotřebu a vody je málo i pro obyvatele.

Iniciativy, jako jsou projekty mikrozavlažování pro pěstování plodin, jsou mnohem udržitelnější a ekologičtější a pomohly poskytnout alternativní živobytí mnoha pastevcům a samozásobitelským farmářům.

Díky mikrozavlažování lze plodiny pěstovat po celý rok a zásobovat tak rodiny zdroji potravy i příjmem z přebytečné sklizně.

Rostlinná naděje

Z výše uvedených důvodů již mnoho kočovných pastevců a chovatelů dobytka začalo přecházet od zvířat k pěstování plodin odolnějších vůči klimatu a poskytujících více obživy. Navíc s přibývajícím suchem budou vymírat i zvířata, která se stanou přítěží.

Naproti tomu ovocné stromy a keře nesoucí plodiny zlepšují kvalitu půdy a míru absorpce vody, díky čemuž je desertifikovaná půda vhodnější pro pěstování rostlinných plodin.

Jak nejlépe pomoci

Pokud tedy budete chtít lidem v chudých regionech opravdu pomoci, přispějte třeba na výsadbu stromů, podporu semenných bank zemědělských plodin nebo výstavbu zavlažovacích kanálů, případně na potravinové balíčky.

Zdroj: zvirecizpravy.cz, awellfedworld.org
Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz