Nepravdivé mýty o houbách

Hřib kovář

Češi jsou národem houbařů. Za svoji vášeň dokonce označilo houbaření 18 % obyvatel české kotliny. Jenže díky tomu, že jde o národní koníček, se kolem hub vyrojilo mnoho nepodložených mýtů.

Houby se nesnášejí s alkoholem

Ale snášejí. Na smaženici si tedy můžete dát pivo, své oblíbené víno, případně štamprlátko něčeho silnějšího. Pokud to přeženete, špatně vám samozřejmě bude, jenže to by vám bylo i v případě, že jste před tím měli zeleninový salát. Některé druhy hub však skutečně obsahují látky, které se s alkoholem nemají v lásce. Dáte-li si ho na hnojník inkoustový, do dvou hodin se objeví příznaky otravy. Ačkoli jsou však mladé plodnice této houby jedlé a chutné, sbírá je málokdo.

Největší houby světa měří několik desítek centimetrů

Omyl! Kožovkovitá houba Fomitiporia ellipsoidea nalezené na čínském ostrově Chaj-Nan měla délku kolem 10 metrů a vážila přes půl tuny! Jste překvapeni? Ve skutečnosti to však vůbec nic není. To, co lidé sbírají, jsou totiž plodnice, vlastním organismus (podhoubí) se nachází pod zemí. Václavka smrková rostoucí v národním parku Malheur v Oregonu je přitom nejen největší houbou, ale zároveň největším organismem světa. Rozkládá se totiž na ploše 10 km2 a její stáří se odhaduje na 2 000 až 8 000 let!

Jsou-li houby okousané do plžů, může si na nich pochutnat i člověk

Smrtelně nebezpečná mýlka. Vychází snad z toho, že si často neuvědomujeme, že trávicí systém plžů je „trošku“ jiný než ten lidský. Na houbách, které mohou být pro člověka jedovaté, si tito bezobratlí živočichové rádi pochutnají, neboť nepohrdnou v podstatě ničím. Existuje ovšem jedna výjimka. Slimáci a další plži nemají rádi hořčák (hřib žlučník). Že je však tato houba ostatními živočichy netknutá a vše zůstalo nám, nemusí člověka příliš zajímat. Ani my lidé si na ní totiž nepochutnáme.

Na otravu houbami pomáhá mléko či tvrdý alkohol

Pokud byste uvěřili předchozímu mýtu a zkonzumovali jedovaté houby okousané od plžů, měli byste do sebe dostat živočišné uhlí, vyvolat zvracení anebo vyhledat odbornou pomoc. Také se ovšem traduje, že by vám mělo pomoci mléko, jež údajně jed zneutralizuje. Jenže ani to není pravda. Mléko nejenže vám nepomůže, ale navíc se v organismu srazí. Jiná rada říká, že na otravu houbami pomůže panák, to je však ještě nebezpečnější tvrzení – tvrdý alkohol může účinky toxických látek znásobit!

Houby obsahují radioaktivní látky, nekonzumujte je

Ano, obsahují. Jenže tím se nijak neliší od dalších organismů. Ve větším množství akumulují radioaktivní látky jelenky, které ovšem mnoho houbařů nesbírá. Z obecně známých hub mají podobnou schopnost bedly a žampióny, ale tyto houby nepředstavují pro člověka žádné nebezpečí. Největším rizikem v tomto ohledu jsou přitom jiní obyvatelé lesa, a to lesní zvěř. Ve zvěřině je totiž z potravin akumulováno nejvíce radioaktivních látek.

Přidat na Seznam.cz