Další rána pro matky s nadváhou. U svých dětí mohou vyvolat astma

Zdroj: Shutterstock

Japonská studie ukázala, že ženy s nadváhou před otěhotněním mají větší pravděpodobnost, že se jim narodí děti s astmatem. Jedná se o další rizikový faktor nadváhy, která je v populaci čím dál častější.

Studovaná skupina

Studie, které se zúčastnilo více než 67 000 žen, byla zveřejněna v časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Hmotnost žen před otěhotněním byla zjištěna z jejich lékařských záznamů nebo z vyplněných dotazníků.

Zatímco tři čtvrtiny z nich měly normální index tělesné hmotnosti (BMI), přibližně 7 % mělo před otěhotněním nadváhu a téměř dvě procenta byla obézní.

Celkové výsledky

Mezi dětmi mělo 11 procent astma před dosažením tří let věku. Vyšší riziko astmatu u dětí obézních matek ve srovnání s dětmi matek se zdravou hmotností bylo zjištěno i po zohlednění dalších důležitých faktorů.

Mezi ně patřilo to, zda matky trpěly astmatem, které s větší pravděpodobností přenesou na své děti, dále to, zda v těhotenství kouřily, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku astmatu u dětí, a pohlaví jejich dětí, protože astma je v dětství častější u chlapců.

Nadváha matek a astma dětí

Japonští vědci zjistili, že matky, které byly před otěhotněním obézní, měly o 28 % vyšší pravděpodobnost, že se jim narodí dítě s diagnózou astmatu před dosažením věku tří let.

Ženy s nadváhou měly o 17 procent vyšší pravděpodobnost, že budou mít dítě s astmatem, než ženy se zdravou hmotností.

Někteří odborníci se domnívají, že to může být způsobeno tím, že ženy s nadváhou produkují více hormonu zvaného leptin, který může zvýšit citlivost dýchacích cest jejich nenarozeného dítěte. Výzkumníci také zjistili, že alergie na kravské mléko a vejce se v dětství vyskytují méně často u batolat a dětí narozených matkám s nadváhou, přičemž příčina tohoto jevu není jasná. Když se výzkumníci zabývali také váhou matek a dětským ekzémem, nezjistili žádnou souvislost.

Předchozí studie

Japonská studie navazuje na výzkum z roku 2011, který naznačoval, že obézní těhotné ženy mohou své děti vystavovat vyššímu riziku vzniku astmatu.

Studie, které se zúčastnilo téměř 130 000 švédských matek, zjistila, že pokud je souvislost mezi BMI matky a rizikem astmatu u dítěte kauzální povahy, mohla by vysvětlit 11 až 13 % astmatu u dětí.

Jak může strava ovlivnit astma

Záchvaty astmatu mohou být vyvolány celou řadou příčin, od fyzické aktivity až po různé alergeny, jako je prach, srst a pyl.

A přestože existuje mnoho léčebných postupů, které pomáhají zvládat příznaky, důležitou roli hraje také strava a výživa.

Například přehled Evropské akademie alergologie a klinické imunologie z roku 2016 ukázal, že zvýšený příjem ovoce a zeleniny může mít ochranný účinek proti astmatu vzhledem k jejich antioxidačním, protialergickým a protizánětlivým vlastnostem.

Na druhou stranu existují důkazy (např. studie Zhena Li a kol.), které naznačují, že častá konzumace uzenin může přispívat ke zvýšenému výskytu astmatických záchvatů.

Zdroj: healthing.ca, Adrian Lowe, Maternal obesity during pregnancy as a risk for early-life asthma, 2011, dailymail.co.uk, V Garcia-Larsen, Asthma and dietary intake: an overview of systematic reviews, 2016, Zhen Li, Cured meat intake is associated with worsening asthma symptoms, 2017
Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz