Udržitelnost potravin: Kompromis mezi zvyšováním produkce a ochranou životního prostředí. Jak nakrmit dnešní a budoucí svět

Zdroj: Shutterstock

Koncept udržitelnosti potravin je předmětem výzkumu již několik desetiletí a je to téma, které se v posledních letech stále více dostává do povědomí veřejnosti. A co znamená udržitelnost potravin a jak souvisí s životním prostředím?

Co znamená pojem udržitelnost potravin

Udržitelnost potravin znamená jejich výrobu způsobem, který chrání životní prostředí, účinně využívá přírodní zdroje, zajišťuje, že se zemědělci mohou sami uživit. Zároveň se zvyšuje kvalita života lidem, kteří produkují potraviny a také hospodářským zvířatům.

Proč je to důležité?

Udržitelnost potravin je důležitá z mnoha důvodů, z nichž všechny spolu souvisí. Ale primárním důvodem je, že určuje schopnost lidstva produkovat dostatek jídla pro všechny na planetě a zároveň myslí i na příští generace.

Za současného stavu už nejsme schopni nakrmit světovou populaci. Už dnes asi 9 procent světové populace nemá dost jídla a za předpokladu, že v roce 2050 bude na světě žít podle statistik přes 10 miliard lidí, produkci potravin bude třeba zvýšit o 60 až 70 procent, aby bylo dost jídla pro všechny.

Aby to bylo možné, budou třeba výrazné změny, jinak budeme muset přeměnit stovky milionů hektarů lesa na zemědělskou půdu, a to by mělo katastrofální dopad na podobu naší planety.

Změny v zemědělství musí přijít i kvůli množství skleníkových plynů, které v současnosti zemědělství produkuje. Je to víc, než je vytvořeno celým dopravním průmyslem.

Produkce potravin v současnosti představuje 70 procent spotřeby sladké vody na planetě. Zvýšení spotřeby sladké vody, v souvislosti s větším objemem výroby potravin, by mělo za následek celosvětový nedostatek sladkovodních zdrojů.

Faktory udržitelnosti potravin

Udržitelnost potravin je především o nakrmení dnešního i budoucího světa, nikoli tak, že se světový zemědělský systém zvětší, ale najde se jiný, šetrnější způsob, jak fungovat.

Kromě potravinové bezpečnosti (schopnost uživit současnou populaci, aniž by byla ohrožena schopnost uživit budoucí generace) jsou dalšími faktory výživa a zdraví, sociální spravedlnost, přírodní zdroje a dobré životní podmínky zvířat.

Farmy potřebují zdravou půdu, aby mohly pěstovat zdravé produkty. Je třeba také změnit způsob, jakým se vypořádáváme s plýtváním potravin. To je jeden z největších problémů současnosti. Více než 40 procent potravin v USA končí vyhozením, což znamená, že všechny zdroje, které byly vynaloženy na výrobu těchto potravin, jsou vyhozeny s nimi.

Udržitelnost navíc zahrnuje zajištění toho, aby potravinové systémy měly stejný užitek pro všechny, nejen pro ty v bohatých zemích nebo městských oblastech.

Jak si vybrat jídlo, které bude udržitelné

Jednou z nejmocnějších sil stojících za udržitelností potravin jsou spotřebitelé, kteří se svobodně rozhodují. Pokaždé, když si spotřebitel vybere jeden potravinářský produkt před druhým, v podstatě hlasuje o tom, jakou budoucnost chce vidět.

Za tímto účelem bude uspokojování zvýšené celosvětové poptávky po potravinách do roku 2050 vyžadovat zásadní změny v našem stravování. Spotřeba ovoce, zeleniny, ořechů a luštěnin se bude muset zdvojnásobit, spotřeba červeného masa a cukru se bude muset snížit nejméně na polovinu. Výběr udržitelných potravin tedy zahrnuje výběr rostlinných potravin před živočišnými.

Zdroj: thespruceeats.com, ncbi.nlm.nih.gov
Autor: Lída Kropáčková

Přidat na Seznam.cz