Po stopách pomerančové tradice italského karnevalu v Ivrea, která vede do hluboké minulosti

Zdroj: Profimedia

Historický karneval v Ivrea má své kořeny už ve středověku. Jeho součástí je celá řada obřadů, které se přizpůsobují své době. Až do roku 1808 se tradice předávaly ústní formou a z tohoto roku se také dochovaly první písemné záznamy v pamětních knihách.

Karneval v Ivrea patří k tradičním událostem spojeným s vítáním jara

Karneval Ivrea je jedinečnou událostí, ve které se historie a legendy prolínají, aby byly oživeny jedinečnou událostí, která má pro komunitu města symbolickou hodnotu. Festival je připomínkou osvobození od tyranie v období středověku.

Návštěvníci města, kteří si pravidelně nenechají událost ujít, jsou nejvíce ze všeho přitahováni pomerančovou bitvou, která je nejzábavnější součástí oslav. Koná se po dobu tří dnů na hlavním náměstí a je spojována s několika historickými událostmi. Vyvrcholením bitvy je přehlídka v kostýmech.

Mlynářova dcera a legenda

Hlavní hrdinkou příběhu je Vezzosa Mugnaia (mlynářova dcera). Stala se symbolem svobody, kterou lidé získali, když se vzbouřili proti feudálnímu tyranovi.

V době vlády markýze Raineri di Biandrate (12. století) se obyčejná mladá žena a nevěsta odvážně postavila proti tyranovi, který se nespokojil s tím, že odíral svůj lid až k úplné chudobě, ale rozhodl se, že bude uplatňovat „právo první noci“.

Když byla po svém svatebním obřadu večer odváděna mladá Violetta na hrad, přísahala svému manželovi Toniottovi, že si takové zacházení nenechá líbit. V ten moment vytáhla skrytou dýku, uřízla tyranovi hlavu a hrdě ji předvedla před chudým lidem z tribuny hradu. Právě toto gesto se stalo symbolem vzpoury, která skončila vypálením hradu. Violetta se tak stala pro obyvatele tou pravou a největší bojovnicí za svobodu a dodnes má u příležitosti oslav města vyhrazeno své čestné místo.

Další osobnosti festivalu

V průvodu ji doprovází generál napoleonské armády. I ten má v historii své místo. Před napoleonskou nadvládou se karneval konal v každém okrsku a vznikaly velké nepokoje. Proto byl během napoleonské okupace zřízen vojenským úřadem správce, který sjednotil oslavy historické tradice do jednoho velkého festivalu. Správce se těšil velké prestiži a vytvořil si kolem sebe štáb, který mu pomáhal udržovat při oslavách pořádek. Byla mu udělena výsada nosit uniformu generála napoleonské armády a jmenovat své pobočníky.

Dalšími zástupci historických postav jsou velkokancléř, ceremoniář a strážce tradic nebo nezávislý soudce Podestà, který byl z jiného okrsku, aby byl nestranný a dohlížel na dodržování práva.

Pomerančová bitva

Slavná a populární bitva pomerančů tak až do dnešních dnů evokuje povstání lidí proti útlaku. Na znamení účasti na festivalu všichni občané a návštěvníci, počínaje masopustním čtvrtkem, na příkaz generála vyjdou do ulic v klasické frygické čepici (červeném klobouku ve tvaru ponožky), která představuje touhu po svobodě.

Pomeranči se nešetří

Celá bitva má přesná pravidla. Z jihu jsou přivezeny pomeranče. Jde především o zbytky ozimé úrody. Je to opravdu velké množství (přes 250 tisíc kilogramů), které je k dispozici devíti místním týmům. Pokud se do bitvy chtějí zapojit i návštěvníci města, mohou se zapsat do některého z týmů a stát se tak po dobu festivalu čestným občanem města.

Pěší týmy „aranceri“ házejí pomeranče, které představují staré zbraně a kameny, proti „arancerům“ jedoucím na vozech. Během okupace Itálie v 19. století byl karneval upraven a své místo v něm našli i zástupci francouzské armády.

Třídenní radovánky jsou ukončeny velkým ohněm

Samotná bitva trvá tři odpoledne, od neděle do masopustního úterý. Pěší týmy bojují bez jakékoliv ochrany, bojovníci na vozech mají štíty a přilby. Mezi protagonisty jsou také zapřažení koně, kteří byli vždy předmětem velké péče a respektu ve městě.

Bitva končí velkým ohněm a proslovem generála, který zve zúčastněné na festival příští rok. Nikomu nezáleží na tom, že s původem festivalu se pojí asi další čtyři zaručené historické události. Lidé se chtějí hlavně pobavit.

Zdroj: en.wikipedia.org, atlasobscura.com, web.archive.org, storicocarnevaleivrea.it
Autor: Lída Kropáčková

Přidat na Seznam.cz