Velkochovatelé hnaní poptávkou po mase neváhají mrzačit chovaná zvířata. Na nehumánní praktiky doplácíme i my

Zdroj: Shutterstock

Peníze jsou hybatelem všeho a řídí i chov zvířat. Snaha o co největší zisk se nezastaví ani před děsivými podmínkami a postupy, kterým musí chovaná zvířata čelit. Přitom by změna prospěla nejen němým tvářím, ale i lidem.

Tovární zemědělství

Tovární zemědělství je primární způsob, jakým Spojené státy a mnoho dalších zemí vyrábí živočišné produkty.
Ve svém jádru se jedná o formu intenzivního zemědělství navrženou tak, aby maximalizovala zisky s použitím co nejmenšího množství zdrojů.

Ale k bezchybnému procesu má daleko. Tovární zemědělství způsobuje značné škody venkovským komunitám, okolnímu prostředí i samotným chovaným zvířatům. Při chovu se nehledí na komfort zvířat, naopak je s nimi často zacházeno krutě.

Řezání zobáků

Kuřata chovaná v stísněných podmínkách, které nejsou ve velkochovech žádnou výjimkou, čelí silnému stresu, který se projevuje napadáním ostatních kuřat. Místo aby farmy poskytly ptákům více prostoru, odřezávají kuřatům části zobáků.

Pomocí stroje vybaveného horkou čepelí se horní zobáky seříznou buď o polovinu, nebo dvě třetiny, zatímco spodní zobák se seřízne o čtvrtinu délky. Odstraňování zobáků způsobuje kuřatům bolest nejen během „operace“, ale chronicky po celý jejich život.

Kupírování ocasů

Zvířatům jako jsou krávy, prasata a ovce jsou běžně ocasy odstraňovány – kupírovány. Tyto procedury se obecně provádějí bez anestetik a jsou v některých regionech zakázány kvůli dlouhodobé bolesti, kterou tyto procesy způsobují hospodářským zvířatům.

Kupírování ocasu se provádí z mnoha důvodů. U prasat, podobně jako u kuřat, stresující a nepřirozené podmínky na továrních farmách vyvolávají nutkání, aby si navzájem kousala ocasy, což způsobuje zranění a někdy i infekce. U krav se provádí kupírování ocasů, aby se pracovníkům usnadnilo a zpříjemnilo dojení.

Konkrétně u ovcí dovoluje český zákon krácení ocasu u jehňat mladších 8 dnů osobou odborně způsobilou podle veterinárního zákona bez znecitlivění. Krácení ocasu u jehňat starších 8 dnů může provést osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona pouze se znecitlivěním.

Rizika továrního zemědělství

Chov a pohoda zvířat chovaných na potraviny mají přímý dopad na lidské zdraví. Intenzivní chovy, v nichž jsou v těsných prostorách umístěny desetitisíce zvířat, slouží jako ideální inkubátory nemocí.

Dalšími problémy, kromě zvýšeného přenosu infekčních patogenů ze zvířat na člověka, jsou rezistence vůči antibiotikům, onemocnění přenášené potravinami a vznik nových virů, jako je H1N1 (prasečí chřipka) u prasat.

Jde to jinak

Tovární farmaření samozřejmě má své alternativy, například ekologické zemědělství. V něm je kladen důraz na vhodné životní podmínky pro chovaná zvířata.

Zvířata musí být krmena bez použití antibiotik nebo syntetických růstových hormonů. Ekologičtí zemědělci navíc musí zvířatům poskytovat 100% organické krmivo a bezpečné, čisté životní podmínky bez klecí.

Zdroj: thehumaneleague.org, awionline.org, cmszp.cz
Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz