Lékař Jan Vojáček věří, že funkční medicína by mohla být naší budoucností

Zdroj: Shutterstock

Funkční medicína je personalizovaná medicína, která se zaměřuje na hledání skutečné příčiny onemocnění. U nás je zatím označovaná jako alternativní a má i celou řadu odpůrců, kteří vyvracejí některé teorie.

Právě funkční medicína by mohla být naší budoucností

Proti oponentům jsou tu i lékaři, kteří se rozhodli zasvětit svoji práci přesvědčování veřejnosti, že právě tato biologická medicína je novým směrem v chápání příčin a důsledků nemocí.

Úspěšný kardiolog se rozhodl jít právě touto cestou

MUDr. Jan Vojáček je jedním z praktiků funkční medicíny, který se snaží tento nový způsob chápání lidského zdraví velice intenzivně prosazovat. Představuje funkční medicínu jako tu správnou, která nabízí skutečné uzdravení na základě odhalení a vyléčení skutečných příčin nemoci.

Tento charismatický lékař a autor několika knih na dané téma uvádí, že si za své nemoci můžeme sami. Dodal, že podle definice zdraví WHO (stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody) je 70 až 95 % lidí nemocných nebo postižených.

Vojáček uvádí na svých webových stránkách, že současný západní zdravotnický systém se ve skutečnosti nestará o zdraví, ale zaměřuje se pouze na nemoc.

Jak nemoc formuluje funkční medicína

Pro pochopení složité lékařské terminologie lékař uvádí laickou definici nemoci:

„Váš organismus je dokonalý biologický stroj, precizně přírodou nakonfigurovaný, aby dokázal přejít nepříznivé vlivy přicházející z vnějšího prostředí. Každou vteřinu provádí miliardy procesů s jediným cílem – přežít.“

Kdy je zdraví v ohrožení

K poruše našeho dokonale vyladěného organismu dochází samotným životním stylem, o čemž Vojáček mluvil i na Českém rozhlase Dvojka. Zdraví je tak ovlivněno celou řadou věcí, které už lidé ani nevnímají. Jde například o kvalitu a délku spánku. Důležité je i množství bílkovin, tuků a sacharidů ve stravě a dokonce i jejich vzájemný poměr, množství vitaminů a minerálů, ale také přísun herbicidů, pesticidů, fungicidů, konzervantů, alkoholu, zplodin z kouření i z ovzduší.

Lidské zdraví je podle MUDr. Vojáčka ovlivněno i chemií používanou v domácnosti, čistícími a kosmetickými přípravky, ale také elektromagnetickým zářením z telefonů a wifi. Stejně o zdraví rozhoduje množství pohybu a dokonce i velké záplavy emocí.

Jasné rozdělení faktorů ve funkční medicíně

Jednotlivé faktory ovlivňující lidské zdraví dělí tato medicína na dvě skupiny:

• pozitivní, které udržují rovnováhu a život

• negativní (stresové), která rovnováhu narušují

Člověk sám sobě lékařem

V běžném životě má zdravý člověk možnost pomocí pozitivních faktorů proti negativním faktorům zasáhnout a udržet si tak rovnováhu organismu. Pokud některé negativní vlivy zesílí, dojde k narušení rovnováhy a toto vychýlení není nic jiného než nemoc.

Přesně doktor Vojáček na svých stránkách uvádí:

„Nemoc tedy není nechtěný dáreček, který dostanete v den, kdy vám je sdělen lékařský ortel – diagnóza. Nemoc je změna vnitřní rovnováhy, nemoc je výsledkem procesu změn pod vlivem negativních faktorů.“

Funkční medicína vychází z toho, že civilizační nemoci nevznikají ze dne na den, ale jde o proces, který trvá měsíce až roky, kdy organismus vyčerpá všechny pozitivní rezervy, které jsou schopné kompenzovat negativní vlivy.

Funkční medicína by měla být odborným průvodcem životního stylu, který dokáže vysvětlit, co se v danou chvíli s organismem děje a které faktory jsou relevantní k dosažení opravdové změny vedoucí k uzdravení. Podle lékaře se to nepodaří všem a spousta lidí raději zemře, než by změnila své návyky.

Lékař uvádí, že někdy může i banální příčina způsobit těžké zdravotní komplikace, a proto je úkolem lékařů tuto příčinu najít a vyléčit. Zároveň má tento styl léčení směřovat k tomu, aby si lidé dokázali v budoucnu pomoci sami.

Zdroj: janvojacek.cz, Dvojka

Autor: Lída Kropáčková

Přidat na Seznam.cz