Indukční vaření má zásadní vliv na funkci kardiostimulátoru. Pro bezpečí nositele je nutné dodržet jednoduchá pravidla

Zdroj: Shutterstock

V moderních kuchyních jsou velice populární indukční varné desky. Oblibu si získaly díky příjemnému designu, ekonomickému a bezpečnému provozu a především snadné údržbě.

V souvislosti s používáním indukčního vaření je třeba vědět, jaká omezení platí pro osoby s kardiostimulátorem.

Indukční varné desky

Důvodem nutné obezřetnosti je vznik elektromagnetického proudu, který vytváří indukční varná deska. Ten by mohl mít dočasný nežádoucí vliv na malé zařízení, které se dnes běžně drobným lékařským zákrokem umisťuje v oblasti klíční kosti v blízkosti srdce.

Princip indukce

Princip indukční varné desky je jednoduchý a samotné nádobí se speciálním dnem se stává zdrojem tepla. Magnetický proud způsobuje, že molekuly v kovovém nádobí vibrují při vysokých frekvencích.

Díky tření se tak nádobí zahřívá a s ním i jeho obsah. Přitom samotné okolí nádobí zůstává studené.

Co je kardiostimulátor a jak funguje

Pokud jde o kardiostimulátory, jsou to malá elektrická zařízení s vlastním zdrojem, která vytváří elektrické výboje. Tyto výboje se přenáší na srdeční svalovinu a tam jako reakce na výboj následuje srdeční kontrakce.

Pokud je přirozená srdeční akce příliš pomalá, dochází k nedostatečnému čerpání krve. To je časté především u starších lidí. Právě kardiostimulátor tento nedostatek odstraňuje. Přes elektrody vysílá do srdce pravidelné impulsy a srdce tluče stejně rychle a pravidelně, jako by bylo zdravé.

Příznaky arytmie jsou nejčastěji únava, zvyšující se dušnost a sklon k mdlobám. Těžká arytmie může poškodit životně důležité orgány v těle. Proto je tento zdravotní problém řešený malým přístrojem, který nemá žádné negativní dopady. Je ovšem třeba eliminovat rizika, která by mohla omezit jeho optimální chod a správnou funkci.

Omezení spojená s kardiostimulátorem

Lidé s implantovaným kardiostimulátorem nemohou podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí, musí se vyhýbat práci se svářečkou nebo s radarem.

Mezi nedoporučené předměty denní potřeby patří dokonce i mobilní telefon, který by měl být v případě použití vždy v ruce, jež je vzdálenější od stimulátoru.

Nevhodná je blízká přítomnost elektronické váhy nebo speciálních magnetických matrací a polštářů. Nedoporučuje se ani elektrický stimulátor pro posilování břišních svalů a určité nebezpečí představuje i zmíněná indukční varná deska.

Vše má řešení

Není to ovšem tak, že by člověk se zabudovaným kardiostimulátorem nemohl vařit, nebo dokonce vejít do kuchyně, kde se vaří na indukci. Je jen třeba vědět o nebezpečí a přizpůsobit se. To v případě pobytu v kuchyni znamená držet se 60 centimetrů od indukční varné desky.

Pokud se člověk s kardiostimulátorem přiblíží k používané indukci, vysílání elektromagnetického signálu pro stimulaci srdečního svalu se nemusí spustit. Tím nedojde k pravidelnému rytmu srdce, což může mít za následek chvilkovou nevolnost. Ihned po vzdálení se od indukce se opět kardiostimulátor optimalizuje na požadovaný výkon.

Především je tedy nutné znát svůj kardiostimulátor a dodržovat pokyny jednotlivých výrobců, které se mohou lišit. Pokud se v průběhu let modernizuje vybavení kuchyně, je praktičtější použít jiný druh varné plochy.

Zdroj: bhf.org.uk, dradhya.com, itsanitas.com
Autor: Lída Kropáčková

Přidat na Seznam.cz