CHOPN: Závažné plícní onemocnění postihuje i nekuřáky. Včasná léčba dokáže zmírnit příznaky

Zdroj: Shutterstock

CHOPN neboli chronická obstrukční plicní nemoc je rozšířeným onemocněním dýchacích cest, které se projevuje dýchacími obtížemi. Pokud však CHOPN odhalíte včas, může léčba postup nemoci výrazně zpomalit.  

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) zahrnuje skupinu respiračních onemocnění, která vedou k dýchacím obtížím. Dvěma nejčastějšími formami jsou rozedma plic (plicní emfyzém), která způsobuje poškození vzduchových vaků v plicích, a chronická bronchitida, jejímž důsledkem je přetrvávající zánět dýchacích cest.

CHOPN postihuje zejména dospělé kuřáky středního věku nebo starší osoby, ale může se vyskytovat i u osob mladších 50 let. Mnoho jedinců si však svůj stav neuvědomuje nebo podceňuje dopad na dýchací cesty. V rozporu s obecným přesvědčením je CHOPN rozšířeným zdravotním problémem a Světová zdravotnická organizace jej řadí na třetí místo mezi nejčastějšími příčinami úmrtí na celém světě.

Příznaky CHOPN

Mezi charakteristické příznaky CHOPN patří dušnost, zejména při fyzické aktivitě, přetrvávající hrudní kašel produkující hlen (běžně označovaný jako „kuřácký kašel“), časté infekce na hrudi a úporné sípání. Bez léčby se příznaky obvykle postupně zhoršují. CHOPN však neovlivňuje pouze plíce, podle Medical News Today zvyšuje také riziko srdečních onemocnění, rakoviny, hypertenze, osteoporózy a cukrovky.

Příčiny CHOPN

CHOPN vzniká při zánětu, poškození a zúžení plic. Hlavní příčinou je kouření, ale postihnout může i nekuřáky. Některé případy CHOPN jsou způsobeny dlouhodobým vystavováním se škodlivým výparům nebo prachu. Jiné jsou důsledkem vzácného genetického problému, který činí plíce náchylnější k poškození.

Léčba CHOPN

I když je poškození způsobené CHOPN nevratné, léčba může postup nemoci zpomalit. Mezi hlavní opatření patří zanechání kouření, používání inhalátorů a léků usnadňujících dýchání a programy plicní rehabilitace zahrnující specializovaná cvičení a vzdělávání.

U malého procenta jedinců se zvažuje i chirurgický zákrok nebo transplantace plic. U některých pacientů se však CHOPN může navzdory léčbě nadále zhoršovat, což významně ovlivňuje kvalitu jejich života.

Prevence CHOPN

Většina případů přímo souvisí s kouřením cigaret a nejlepším způsobem, jak CHOPN předcházet, je nekouřit. Dalším rizikovým faktorem CHOPN je expozice chemickým výparům a prachu při práci.

Pokud pracujete s látkami, které dráždí plíce, poraďte se se svým nadřízeným o nejlepších způsobech ochrany, například o používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Zdroj: Světová zdravotnická organizace, Medical News Today, Mayo Clinic, NHS

Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz