Červené maso jako viník civilizačních onemocnění. Podle některých vědců urychluje stárnutí

Zdroj: Shutterstock

Na červené maso se často ukazuje jako na viníka civilizačních onemocnění a mnoho stravovacích plánů ho úplně vyřazuje. Mezi nejzávažnější podezření patří i to, že zrychluje stárnutí lidských buněk.

Znepokojující zjištění

Studie, kterou vedl tým z Glasgowské univerzity, analyzovala lidi z nejchudších až nejméně chudých oblastí spadajících pod NHS Greater Glasgow.

Vědci zjistili, že lidé z nejchudších oblastí jedli více červeného masa než lidé z bohatších lokalit. Domnívají, že nadměrná konzumace červeného masa postihuje zejména tuto skupinu obyvatel kvůli jejich špatnému stravování a neoptimálnímu příjmu ovoce a zeleniny.

Výsledky naznačují, že zrychlené biologické stárnutí a hladina fosfátů ve stravě u nejchudších mužů přímo souvisí s tím, kolik jedí červeného masa.

Bylo také zjištěno, že vysoká hladina fosfátů souvisí se sníženou funkcí ledvin a dokonce se základním mírným až středně závažným chronickým onemocněním ledvin.

Nedostačující údaje

Studie, která byla publikována v časopise Ageing, se však dostala pod palbu kritiky. Dr. Carrie Ruxtonová z Poradního panelu pro maso uvedla, že závěr studie, že za rychlejší stárnutí může konzumace červeného masa, nemá žádnou souvislost s důkazy, které výzkumníci skutečně shromáždili.

Fosfáty pocházejí z nejrůznějších zdrojů a daná studie zdroj neidentifikovala, proto nelze říci, která jednotlivá složka stravy byla zodpovědná za zvýšenou hladinu fosfátů v krvi.

Navíc při hodnocení stravy měli účastníci pouze zaznamenat, jak často jedli určitou potravinu, nebyly shromážděny žádné údaje o snězeném množství. To opět znemožňuje jakoukoli možnost spojit stravu s hladinou fosfátů.

Nepřesné informace

Ani teorie, že méně majetní lidé konzumují více červeného masa, neobstojí. Národní průzkum stravování a výživy poskytuje údaje o více než 6 000 britských občanů.

Z těch vyplývá, že muži ze dvou nejnižších socioekonomických skupin jedli 84-85 g červeného a zpracovaného masa denně, zatímco muži ze dvou nejvyšších socioekonomických skupin 83-93 g denně.

U žen byly rozdíly 53-57 g denně ve dvou nejnižších skupinách a 56-59 g ve dvou nejvyšších skupinách.

Závěrem lze z této studie vyčíst pouze to, že vyšší hladina fosfátů v krvi je spojena s rychlejším stárnutím buněk a že červené maso a fosfáty v krvi spolu statisticky souvisejí.

Rizika observačních studií

Většina studií zkoumající vliv červeného masa je observačních, což znamená, že jsou určeny k odhalení souvislostí, ale nemohou prokázat kauzalitu (příčinu a následek).

Například observační studie může zjistit, že lidé, kteří jedí hodně červeného masa, mají horší zdravotní problémy.

Možná však tato skupina lidí častěji kouří, často pije alkohol nebo se věnuje jinému chování, které přispívá k nežádoucím zdravotním účinkům, ve srovnání s těmi, kteří červené maso nejedí.

Není možné kontrolovat všechny tyto faktory a určit, zda je červené maso „příčinou“ nějakého zdravotního výsledku. Naopak studie pracující s kontrolními skupinami většinou souvislost mezi červeným masem a zhoršeným zdravotním stavem nepozorují.

Zdroj: nutritionsociety.org, huffingtonpost.co.uk, gla.ac.uk, gov.uk
Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz