Zrádné sociální sítě čelí dalšímu podezření. Podle vědců mohou způsobovat poruchy příjmu potravy

Zdroj: Shutterstock

Stejně jako jiné mediální zdroje mohou mít informace sdílené na sociálních sítích významný vliv na myšlení, pocity, chování a celkové duševní zdraví. To platí zejména, pokud jde o sebepojetí, sebeúctu a vztah k jídlu. Mohou tedy vyvolat také poruchy příjmu potravy?

Co je to porucha příjmu potravy?

Americká psychiatrická asociace (APA) definuje poruchy příjmu potravy jako „onemocnění, při kterém dochází u lidí k závažným poruchám v jejich stravovacím chování a souvisejících myšlenkách a emocích“. Nejčastějšími typy poruch příjmu potravy jsou mentální anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání.

Typy poruch příjmu potravy

Anorexie je podle APA charakterizována omezeným příjmem potravy, intenzivním strachem z tloušťky, problémy se sebepojetím a popíráním nízké tělesné hmotnosti.

Pacienti s bulimií jsou také posedlí nadváhou, ale jejich skutečná hmotnost se může pohybovat od mírně podprůměrné hmotnosti až po nadváhu nebo obezitu.

Místo toho, aby pacienti s bulimií nejedli jako pacienti s anorexií, budou se často přejídat velkým množstvím jídla. Po přejídání se pokusí očistit své tělo od jídla intenzivním cvičením, používáním projímadel nebo vyvoláním zvracením.

Záchvatové přejídaní zahrnuje podobné myšlenky na sebepojetí a chování spojené s přejídáním se velkým množstvím jídla, ale bez snahy zbavit se jídla očistou.

Příčiny problémů

Přesná příčina poruch příjmu potravy neexistuje. Může je podněcovat mnoho faktorů, včetně genetiky, kulturních tlaků, emočního zdraví a tlaku vrstevníků. Ve třech z těchto čtyř okolností mohou hrát významnou roli média, sociální sítě a lidé v osobních i online sociálních sítích člověka.

Ve studii zveřejněné v roce 2004 dospěli vědci k závěru, že média hrají významnou roli při vzniku poruch příjmu potravy. Jejich závěr byl, že vystavení mediálním obrazům štíhlých žen a vnímaný tlak médií na štíhlost negativně ovlivňuje obraz ženského těla a emocionální pohodu.

V dnešní době je díky popularitě a rozšířenosti sociálních sítí obtížné těmto „mediálním obrazům štíhlosti“ uniknout a zdá se, že tlak na to, aby lidé vypadali určitým způsobem, se zvýšil.

Vliv seznamovacích aplikací

Portingalea a její kolegové se zaměřili na to, jak používání seznamovacích aplikací u žen ovlivňuje jejich každodenní náladu, vnímání těla a stravovací chování.

Studie se zúčastnilo téměř 300 žen ve věku od 18 do 48 let, které vyplnily základní dotazník týkající se celoživotního používání seznamovacích aplikací.

Výzkumníci je po dobu jednoho týdne denně sledovali pomocí hodnocení na chytrém telefonu, kde hodnotili každodenní prožitky nespokojenosti s tělem, poruchy příjmu potravy (např. nutkání přejídat se) a náladu.

U třetiny účastnic byla zjištěna souvislost mezi celoživotním používáním seznamovacích aplikací a poruchami příjmu potravy i negativní náladou.

Zdroj: nyctherapy.com, psychologytoday.com, Wendy Spettigue, Eating Disorders and the Role of the Media, 2004, JadePortingale, Love me Tinder: The effects of women’s lifetime dating app use on daily body dissatisfaction, disordered eating urges, and negative mood, 2022
Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz