Lepek v bezlepkovém pečivu? Rozluštěte, co znamená hláška „Může obsahovat stopové množství…“

Zdroj: Shutterstock

Označení „Může obsahovat stopové množství…“ vyvolává mnoho otázek, zejména u lidí s potravinovými alergiemi. V jakých hodnotách se stopové množství pohybuje a proč jsou alergeny uváděny i na zdánlivě nesouvisejících výrobcích?

Alergické reakce na potraviny mohou mít vážné následky, proto od roku 2014 platí dle nařízení (EU) č. 1169/2011 povinnost uvádět alergeny na obalech. Problém ovšem nastává při označování „stopového množství“ alergenů, které mnohdy vede k poměrně bizarním situacím. Například na bezlepkovém pečivu může být uvedeno varování „může obsahovat stopy lepku“. Jak je to možné?

„Například prachové částice mouky ve vzduchu se mohou dostat i tam, kam nemají. Výrobci si rádi kryjí záda a o potenciálním riziku dobrovolně informují. Takové varování znamená, že se mouka do výrobku záměrně nepřidává, ale v nepatrném množství se v potravině může objevit,“ uvádí Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest. Co přesně tedy „stopové množství“ znamená a měli by se alergici mít na pozoru?

Co jsou to alergeny?

Začněme nejprve tím, co to jsou alergeny. Alergeny jsou látky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci. Ta se může projevit v podobě kopřivky, svědění, zarudnutí kůže, otoků, nebo dokonce vážných obtíží s dýcháním. Mezi nejběžnější alergeny patří lepek, korýši, vejce, ryby, arašídy, mléko, sója, ořechy, celer, hořčice, sezam, oxid siřičitý, lupina a měkkýši.

Značení alergenů na potravinách

Alergeny použité při výrobě potravin musí být v souladu s předpisy výrazně označeny na obalech. Výrobci mají několik možností, jak toto označení provést. Můžou použít velká písmena, kurzívu nebo podtržení.

Některé firmy navíc informují, že i přes všechna preventivní opatření se alergeny do výrobků mohou neúmyslně dostat. Toto upozornění je důležité zejména v případech, kdy alergeny mohou být přítomny v stopovém množství.

Co se skrývá pod „stopovým množstvím“?

Pojem „stopové množství“ označuje velmi malé množství alergenu přítomného v potravině. Přesné množství, které ještě nelze považovat za alergenní, se však může lišit v různých státech Evropské unie.

Například v České republice se hovoří o stopovém množství, pokud je ještě zachytitelné běžnými analytickými metodami. To znamená, že hodnota alergenu není „nulová“ a zároveň nepřekračuje „kritickou“ hranici.

Například stopové množství arašídů se pohybuje mezi 2,5 mg/kg až 25 mg/kg, u hořčice se hovoří o stopovém množství, je-li její obsah mezi 1,0 mg/kg až 10 mg/kg. Aby však alergeny mohly být vedeny jako „stopové“, musí kromě vymezených hodnot splňovat také podmínku nezáměrné kontaminace. Pokud by se ve výrobku arašídy vyskytovaly v množství např. 10 mg/kg, ale byly by do něj přidány záměrně, musí být uvedeny klasicky ve složení.

Co to znamená pro alergiky

Pro alergiky je informace o „stopovém množství“ obzvláště nepříjemná, neboť není možné jednoznačně určit, zda jim stopové množství alergenu může způsobit potíže, či ne. Proto je důležité, aby spotřebitel věděl, jak moc je na daný alergen citlivý, a byl při výběru potravin obezřetný.

V případě nedostatečného značení nebo nejistoty ohledně obsahu alergenních látek je vhodné kontaktovat výrobce potraviny a získat potřebné informace.

Zdroj: EUR-Lex, Lidovky, Blesk, dTest, Informační centrum bezpečnosti potravin, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Autor: Dominika Jandorová

Přidat na Seznam.cz