Stravování za Karla IV.: Kaše jen pro bohaté a revoluce v pekařství

Vláda Karla IV. byla díky absenci válek obdobím blahobytu pro chudý lid. V potravinářství navíc došlo k malé revoluci: vznik mlýnů výrazně zasáhl do produkce i spotřeby pečiva. A nenasytné strávníky musela krotit církev. Sladit mohli jen … Pokračování textu Stravování za Karla IV.: Kaše jen pro bohaté a revoluce v pekařství